ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Бюджет

 Финансов отчет на бюджет към 31.12.2016 година

Прикачени документи

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2022 г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2022 г.
Бюджет 2022г.
Бюджет първо тримесечие 2022 г.
Бюджет 2021г.
Отчет на бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2021 г.
Отчет за второ тримесечие за 2021г.
Отчет за първо тримесечие за 2021г.
Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2020 г.
Отчет за трето тримесечие за 2019г.
Отчет за второ тримесечие за 2019г.
Отчет за първо тримесечие за 2019г.
Бюджет 2019г.
Финансов отчет на бюджет към 31.12.2018 година
Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 година
Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 година
Финансов отчет за първо тримесечие на 2018 година
Финансов отчет на бюджет към 31.12.2017 година
Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 година
Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 година
Финансов отчет за първо тримесечие на 2017 година