ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква

Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпни райони към МИГ Павликени - Полски Тръмбеш