ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Училищен екип

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Директор - Николай Петков Христов

 

УЧИТЕЛИ в начален етап   І – ІV клас

 

Румен Богданов Маринов - старши учител на І клас

Полина Димитрова Галева - старши учител на ІІ клас

Симона Иванова Даскалова – учител на ІІІ клас

Надежда Ярославова Якимова – учител на ІV клас

Станислава Деянова Христова– учител в група за ЦДО в І – ІI клас

Десислава Иванова Николова – учител в група за ЦДО в ІІI –  ІV клас

 

УЧИТЕЛИ в прогимназиален етап  V – VІІ клас

 

Боряна Александрова Борисова – старши учител по БЕЛ

Росица Иванова Илиева– старши учител по математика, физика и информационни технологии

Габриела Цветанова Станева – старши учител по биология, химия и технологии

Петя Аврамова Стефанов – учител по английски език

Юрий Христов Янакиев – учител по физическо възпитание и спорт

Цветелина Методиева Атанасова – учител в прогимназиален етап в група за целодневно обучение -V – VІІ клас

 

Административен и помощен персонал

 

Цветелина Методиева Атанасова – счетоводител

Стефка Събинова Василева – чистачка

Янко Маринов Петков – огняр/работник по ремонт и поддръжка