ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ

В ОУ"Бачо Киро" град Бяла черква отбелязахме 8-ми април - Международния ден на ромите.Ученическият парламент подготви и представи презентация, с която запозна присъстващите на празника с историческите събития, дали повод този ден да присъства в календара ни като Международен ден на ромите.