ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Училищен екип

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Директор - Александър Христов Михайлов

 

УЧИТЕЛИ в начален етап   І – ІV клас

 

Полина Димитрова Галева - старши учител на І клас

Марийка Иванова Терзиева - старши учител на ІІ клас

Маргарита Иванова Цингова – старши учител на ІІІ клас

Лена Ангелова Митева – старши учител на ІV клас

EлкаТинчева Димитрова– старши учител в група за ЦДО в І – ІI клас

Румен Богданов Маринов – старши учител в група за ЦДО в ІІI –  ІV клас

 

УЧИТЕЛИ в прогимназиален етап  V – VІІ клас

 

Милена Николаева Николаева – старши учител по БЕЛ

Димка Андреева Петкова – старши учител по математика, физика и информационни технологии

Габриела Цветанова Станева – старши учител по биология, химия и технологии

Радка Лазарова Николаева – учител по английски език и география и икономика

Асен Цанев Георгиев – младши учител по физическо възпитание и спорт

Диана Николаева Кънчева – учител в прогимназиален етап в група за целодневно обучение -V – VІІ клас

 

Административен и помощен персонал

 

Цветелина Методиева Атанасова – счетоводител

Маринка Георгиева Цачева – домакин

Севда Цветанова Андреева – чистачка

Васвие Азисова Асанова – чистачка

Янко Маринов Петков – огняр/работник по ремонт и поддръжка

Стефка Събинова Василева - готвачка