ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Бюджет

 Финансов отчет на бюджет към 31.12.2016 година

Прикачени документи

Финансов отчет за първо тримесечие на 2017 година
Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 година
Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 година
Финансов отчет на бюджет към 31.12.2017 година
Финансов отчет за първо тримесечие на 2018 година
Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 година
Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 година
Финансов отчет на бюджет към 31.12.2018 година
Бюджет 2019г.
Отчет за първо тримесечие за 2019г.
Отчет за второ тримесечие за 2019г.
Отчет за трето тримесечие за 2019г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Отчет за първо тримесечие за 2021г.
Отчет за второ тримесечие за 2021г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Бюджет 2021г.
Бюджет първо тримесечие 2022 г.
Бюджет 2022г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2022 г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2022 г.