ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"