ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Регионална Великденска Изложба

Учениците от ОУ „Бачо Киро” гр. Бяла черква, участващи в група „Приятели на природата” по проект „Твоят час” се представиха с рисунки в Регионалната великденска изложба в гр. Велико Търново. За постигнати отлични резултати и успешно представяне бяха наградени с грамота от Началника на РУО гр. Велико Търново – инж. Розалия Личева.

Регионална Великденска Изложба - Изображение 1