ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Обява за процедура по набиране на оферти за осигуряване/ доставяне на закуска и обедно хранене на учениците от 1 до 7 клас

ОБЯВА 

  Ръководството на ОУ „Бачо Киро“ гр. Бяла черква  обявява  процедура по набиране на оферти за осигуряване/ доставяне  на закуска и обедно хранене на учениците от 1 до 7 клас.

След набирането на офертите, ще бъде назначена комисия, която ще разгледа постъпилите оферти и ще предложи на директора одобрения/излъчения кандидат. Одобреният кандидат ще бъде поканен за сключване на договор за доставка на закуска и обедно хранене със срок от 01.10.2020 година до 31.05.2021 година.

Срок за набиране на оферти- от 23.09.2020 година до 29.09.2020 година в дирекцията на училището от 8,00  до 14,00 часа. Договорът ще бъде сключен на 30.09.2020 година, считано от 01.10.2020 година. 

 

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

Директор на ОУ „Бачо Киро“

гр. Бяла черква