ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква
Основно меню

Ние сме различни

На 01.02.2018 г.  ОУ ,,Бачо Киро" гр. Бяла черква се проведе открит урок на групата "Ние сме различни" с ръководител Полина Галева.

 

Този урок е част от изпълнението на проект "Заедно намираме решения".

 

Темата на урока беше „ Как реагирам в критична ситуация?” На открития урок присъстваха директорката на училището г-жа Радка Станева, Неделчо Неделчев –психолог, Марин Маринов –директор на Детски комплекс град Павликени, родители.

Ние сме различни - Изображение 1Ние сме различни - Изображение 2